Okrem skrytých zárubnízárubní pre sklenené dvere a kontrazárubne má JAP FUTURE vo svojom výrobnom programe aj obložkovú zárubňu Garde.

Ide o hliníkovú zárubňu pre otočné dvere našej série Idea Door. Je určená na montáž do vopred pripraveného stavebného otvoru bez nadpražia. Dodávame ju v štandardných rozmeroch, avšak podľa požiadavky zákazníka vyrobíme aj atypické rozmery, tak šírkové, ako aj výškové, a to až do výšky 3 700 mm.

Pripomíname, že stavebný otvor je nutné opatriť prekladom, pretože zárubňa nie je schopná niesť zaťaženie. Zárubňa Garde je určená na dokončenú hrúbku priečky 60 mm a vyššiu a jej použitie v interiéri je univerzálne, nájde uplatnenie nielen v bytových, ale predovšetkým v kancelárskych priestoroch.