Spoločnosť J.A.P. Slovakia, s.r.o. so sídlom Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČ: 31617620, DIČ: 2020427156 uznáva dôležitosť ochrany osobných údajov návštevníkov jej internetových stránok. Nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov „Zásady“ popisujú typy informácií, ktoré môže J.A.P. Slovakia, s.r.o zhromažďovať od návštevníkov internetových stránok a prípustné používanie týchto informácií. Tieto Zásady sa vzťahujú iba na internetové stránky J.A.P. Slovakia, s.r.o. Keď budete odchádzať z týchto internetových stránok buď na ďalšie internetové stránky predajcov výrobkov J.A.P. Slovakia, s.r.o. alebo inam, prečítajte si, prosím, prípadné zásady ochrany osobných údajov platné pre dané stránky, aby sa zaistilo, že týmto zásadám rozumiete a súhlasíte s nimi. J.A.P. Slovakia, s.r.o., si vyhradzuje právo tieto zásady kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny zásad platia od zavedenia a vzťahujú sa iba na informácie zhromaždené až po tomto zavedení. Mali by ste pravidelne kontrolovať aktuálne platné podmienky na týchto stránkach.

Důvěrnost informací

Společnost J.A.P. Slovakia, s.r.o. neprodává ani neposkytuje osobní identifikační údaje nespřízněným externím subjektům pro reklamní účely, ale může shromažďovat hromadné statistické informace o internetových stránkách (jako jsou objemy prodejů, způsoby používání a související informace) a sdílet je s externími subjekty. Takové sdílené statistické informace nebudou obsahovat žádné identifikační údaje uživatelů.

Identifikace návštěvníků

Když se připojíte k našim internetovým stránkám, může J.A.P. Slovakia, s.r.o. automaticky shromažďovat informace, které nemají osobní identifikační charakter. Příkladem jsou typ používaného internetového prohlížeče, operační systém vašeho počítače a IP adresa internetových stránek, z nichž jste byli na naše stránky odkázáni. Během prohlížení našich internetových stránek se také do vašeho počítače mohou uložit informace ve formě „cookie“ nebo podobného souboru. Tyto informace pomáhají společnosti J.A.P. Slovakia, s.r.o. upravit její internetové stránky tak, aby lépe vyhovovaly vaším zájmům a preferencím. Když nebudete chtít přijímat soubory „cookie“ nebo budete chtít být upozorněni při jejich ukládání do vašeho počítače, nastavení mnoha internetových prohlížečů vám umožňují vymazat stávající soubory „cookie“ nebo je blokovat či dostávat upozornění při ukládání cookie na váš počítač. Další informace o těchto možnostech najdete v návodu ke svému prohlížeči.

Osobní informace

J.A.P. Slovakia, s.r.o. prostřednictvím svých internetových stránek neshromažďuje osobní informace (jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo), pokud nám je neposkytnete dobrovolně. Společnost J.A.P. Slovakia, s.r.o. Vás může požádat o osobní informace, aby mohla odpovídat na vaše dotazy, za účelem splnění objednávky nebo požadavku nebo k vašemu zaregistrování do soutěže nebo kvízu. Při objednávání produktů nebo služeb může J.A.P. Slovakia, s.r.o. potřebovat další informace, aby mohla zpracovat nebo splnit vaši objednávku či požadavek. Společnost J.A.P. Slovakia, s.r.o. nebude sdílet vaše osobní informace s externími subjekty bez vašeho svolení, pokud to nebude potřeba k

  • zpracování nebo splnění vaší objednávky,
  • splnění vaší žádosti nebo zodpovězení vašeho dotazu,
  • vašemu zařazení do soutěží, kvízů a jiných propagačních akcí nebo
  • dodržení požadavků platných zákonů, soudního příkazu nebo jiných soudních řízení.

J.A.P. Slovakia, s.r.o. může čas od času pověřit jiné společnosti poskytováním určitých služeb za společnost J.A.P. Slovakia, s.r.o. včetně organizace soutěží, kvízů a anket. J.A.P. Slovakia, s.r.o. může takovým společnostem poskytnout minimální osobní informace potřebné k poskytnutí služby, které se nesmí používat k žádným jiným účelům. Nebudete dostávat e-maily ani poštovní zásilky týkající se společnosti J.A.P. Slovakia, s.r.o. nebo jejích produktů, služeb nebo reklamních akcí, pokud konkrétně nepotvrdíte, že takové informace chcete dostávat.

Ačkoliv žádný systém není v současnosti 100% odolný vůči externímu útoku, společnost J.A.P. Slovakia, s.r.o. přijala komerčně adekvátní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k vašim osobním informacím a jejich nesprávnému používání. V souladu s ustanovením GDPR o ochraně osobních údajů v platném znění, poskytnutím svých osobních údajů udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v takovém poskytnutí, společnosti J.A.P. Slovakia, s.r.o., se sídlem Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, IČ: 31617620, DIČ: 2020427156, jakožto správcem, a to po dobu 10ti let od udělení souhlasu, a to vše za účely shora uvedeného nakládání s osobními údaji v této sekci Osobní informace, včetně nabídky produktů a služeb tam, kde to výslovně potvrdíte, jakož i za účelem provádění obchodních marketingových studií sledujících spokojenost zákazníků, zdokonalení nabízených produktů a služeb, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. š. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění (tedy, pokud toto poslední použití vašich osobních údajů výslovně odsouhlasíte). Zadáním Vašich osobních údajů také výslovně prohlašujete, že jste byl v souladu s ustanoveními s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů v platném znění, o zpracování osobních údajů řádně informován a bere na vědomí, že má právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v Prohlášení k ochraně osobních údajů

Tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv bezplatně odmítnout, a to na emailové adrese správce asistent@jap.sk