•    predná krycia lišta obsahuje drážku pre fixnú sklenenú stenu
•    poloha fixného skla je pred dverami

  • predná strana dverí – orientovaná k fixnému sklu

  • zadná strana dverí – orientovaná k profilu koľajnice (pri dverách hrúbky 40 mm hrana dverí lícuje s hranou profilu koľajnice)
  • pre fixnú stenu možno použiť sklo či Grafosklo hrúbky 8 a 10 mm
  • sklo s hrúbkou 12 mm nie je priamo odporúčané, ale je to hranica skla, ktorú ešte možno dať do horného profilu pre fixné sklo (bez tesnenia). POZOR! Je nutné nasúvať bokom.