Ing. arch. Tomáš Prímus

"Celá zákazka prebehla v poriadku, bol som s firmou JAP úplne spokojný".

Podobné realizácie