Ing. arch. Helena Kalná a Ing. arch. Mojmír Kalný

„Do interiéru sme potrebovali dvere s bezobložkovými zárubňami na výšku miestnosti, teda od podlahy do stropu, s výškou viac než 2,6 m. Na spolupráci nás neodrádzalo nič, naopak, na spoluprácu sme sa tešili. Veľmi sa nám páčilo stretnutie s pánom Colonom v showroome JAP. Jeho technická erudovanosť a výrobky samotné. Získali sme kvalitné dvere s čistým dizajnom a prekvapili nás tiež výborné akustické vlastnosti.“

Podobné realizácie