Ing. arch. Slava Filipenka

„Cílem bylo oddělit prostor hlavníložnice od koupelny a šatny. Bylo po-třeba vymyslet lehkou a transparentnístěnu s posuvnými dveřmi tak, aby vševypadalo jako jeden celek. Postupněvzniklo v součinnosti s investoremněkolik variant řešení. Výsledkembyla konstrukce stěny tvořena z čer-ného lakovaného hliníku vyplněnéhoprosklenými tabulemi neprůhlednéhoskla, díky kterým si pokoje zachovalysvou světlost. Lehkost konstrukce ne-zatěžovala celý prostor ložnice apři-lehlých místností.Realizace vyžadovala zkušenéhoaspolehlivého dodavatele. Firma JAPnabízela široký sortiment posuvnýchsystému a prosklených stěn a mělaodvahu a zkušenosti kvalitně a přesněpodle návrhu zrealizovat tento pro-jekt. Musím ji za to pochválit, protožerealizace je precizní a stoprocentněodpovídá představám jak mým, takhlavně investora.“

Podobné realizácie