Postup pri reklamácii produktov JAP FUTURE

Pre prehľadnosť prinášame jednoduchý návod, ako správne postupovať pri reklamácii našich produktov v závislosti od uplynutia lehoty od dodania tovaru. Viac informácií nájdete v dnešnom e-spravodajcovi.

1. REKLAMÁCIA PRI DODANÍ TOVARU

 • pred prevzatím tovaru od dopravcu starostlivo skontrolujte obal výrobku, či nie je potrhaný alebo akokoľvek poškodený,
 • v prípade zreteľných chýb obalu výrobok pred vodičom rozbaľte,
 • pokiaľ je produkt akokoľvek poškodený (preliačina v stavebnom puzdre, poškriabané sklenené steny a pod.), tovar nepreberajte,
 • túto skutočnosť vodič zapíše do prepravného listu vrátane zistených chýb,
 • likvidátor dopravcu vystaví na centrále Zápis o škode, poškodený produkt nafotí a spoločne pošle na kontrolu do nášho reklamačného oddelenia.

Pozn.: Od 1. júla 2018 sú všetky obaly našich výrobkov expedovaných prepravnou spoločnosťou opatrené farebne výraznou samolepkou s pokynmi týkajúcimi sa informácií, ako postupovať pri reklamácii práve dodaného tovaru.

2. REKLAMÁCIA DO 48 HODÍN OD PREVZATIA TOVARU

 • pokiaľ tovar prevezmete a do dvoch pracovných dní (resp. 48 hodín) zistíte vy alebo váš zákazník akúkoľvek chybu, je potrebné nafotiť obal, etiketu výrobku, celý produkt aj detail jeho poškodenej časti,
 • obráťte sa na naše reklamačné oddelenie (reklamace@japcz.cz), ktoré reklamáciu zadá do evidencie dopravcu a ten obratom pošle formulár Zápis o škode,
 • vyplnený formulár zašlite späť dopravcovi,
 • likvidátor prepravnej spoločnosti prepošle nášmu reklamačnému oddeleniu hotový zápis vrátane fotografií,
 • následne je produkt od zákazníka či predajcu dopravcom stiahnutý. 

Pozn.: Reklamáciu vždy musí riešiť objednávateľ. Pokiaľ teda koncový zákazník zakúpi produkt u predajcu, musí riešiť reklamáciu s ním. Ten potom kontaktuje reklamačné oddelenie JAP FUTURE.

3. REKLAMÁCIA PO 48 HODINÁCH OD PREVZATIA TOVARU

 • pokiaľ reklamáciu nestihnete do 48 hodín, posudzuje sa jej oprávnenosť,
 • je nevyhnutné zaslať nášmu reklamačnému oddeleniu výrobok, a to vrátane obalu, v ktorom bol dodaný (alebo jeho fotografie),
 • reklamačné oddelenie dôkladne skontroluje mieru zavinenia na strane zákazníka a firmy,
 • ak ide o nefunkčnosť niektorých súčiastok produktu (napríklad tichého dorazu a pod.), reklamácia sa posudzuje individuálne – v takýchto prípadoch je vhodné vytvoriť videozáznam, v ktorom bude problém zreteľne vidieť, prípadne počuť.

Aké náležitosti na reklamáciu potrebujete? 

Na reklamačné konanie je vždy potrebné mať pripravené číslo objednávky, ktoré vám zasielame v potvrdení o objednaní. Reklamačné oddelenie JAP FUTURE alebo dopravný prepravca si už číslo zásielky a potrebné dokumenty dohľadá.

Presný opis potrebnej fotodokumentácie:

 • fotografia celej zásielky
 • fotografia etikety
 • fotografia poškodenia zásielky – ideálne z dvoch smerov a vzdialeností
 • fotografia po otvorení zásielky s jej obsahom

Pevne veríme, že vám tento jednoduchý prehľad uľahčí prípadné reklamácie našich produktov tak, aby všetko viedlo k vzájomnej spokojnosti.