Odpovedá Zbyněk Trpišovský, poradca pre architektov a odbornú verejnosť

Je možné vyrovnať do jednej roviny so stenou dvoje susediace dvere, keď sa každé otvárajú na inú stranu?

Áno. Na tieto prípady je pripravená naša skrytá zárubňa AKTIVE, ktorú vyrábame v dvoch variantoch – AKTIVE 40/00 pre bezpoldrážkové dvere a AKTIVE 25/15 pre krídla dverí s poldrážkou. A práve kombinácia oboch týchto vyhotovení v jednom priestore je ideálnou voľbou v prípade, pokiaľ potrebujete, aby sa jedny dvere otvárali smerom do miestnosti (k sebe) a druhé boli orientované otváraním na druhú stranu, teda z miestnosti smerom do zárubne (od seba). Z pohľadovej strany sú pritom obe krídla dverí v zatvorenom stave v jednej dokonalej rovine s líniou steny, takže na prvý pohľad nemožno rozoznať, na akú stranu sa ktoré dvere otvárajú. Práve pri poldrážkovej zárubni AKTIVE 25/15 sa krídlo dverí otvára smerom od seba – ide o takzvané reverzné otváranie. Klasické obložkové zárubne toto samozrejme neumožňujú.

V akej fáze stavby sa musím rozhodnúť, že chcem použiť skrytú zárubňu AKTIVE? Čo na jej objednanie potrebujem?

Skrytá zárubňa AKTIVE je určená na prekrytie finálnou povrchovou úpravou priečky, preto je potrebné ju usadzovať už v rámci hrubej stavby pred aplikáciou hrubej omietky. Pri SDK priečkach sa usadzuje pred zaklopením opláštenia. Minimálna šírka dokončenej priečky, a to tak murovanej, ako aj SDK, musí byť 100 mm. Stavebný otvor je nutné pripraviť s presnosťou na centimetre a jeho šírka musí byť z každej strany väčšia o 1 cm, než je vonkajšia šírka zárubne. Už pred začatím stavebných prác je teda potrebné poznať konkrétne rozmery budúcej zárubne. Okrem typových veľkostí možno skrytú zárubňu AKTIVE vyrobiť tiež aj v neštandardných rozmeroch, a to až do výšky 370 cm.

K samotnému objednaniu odporúčam pristúpiť s dostatočným predstihom pred vykonaním omietkových prác. Štandardná lehota dodania skrytej zárubne AKTIVE sa pohybuje medzi 5 – 17 dňami podľa zvoleného vyhotovenia a povrchovej úpravy, ale termín sa môže samozrejme predĺžiť v závislosti od našich aktuálnych výrobných kapacít. Na uzavretie objednávky je nutné mať vybraný presný typ zárubne, teda či pôjde o AKTIVE II 40/00 pre bezpoldrážkové dvere, alebo AKTIVE II 25/15 pre krídlo dverí s poldrážkou. Rovnako je potrebné vedieť rozmer priechodu zárubne, jej orientáciu na ľavú alebo pravú, a typ krídla dverí, teda či bude drevené, celosklenené, prípadne či to budú naše dvere MASTER alebo STING. Ďalším nutným parametrom pre objednanie je typ priečky, podľa ktorej sa líšia komponenty na montáž zárubne. Ďalej je nutné poznať typ pántov, štandard frézovania a povrchovú úpravu zárubne, teda či bude v základnom striebornom eloxe alebo vo vybranom hladkom či štrukturálnom laku. Konkrétny odtieň možno vyberať zo vzorníkov RAL K7, NCS a Creative Metallic. S výberom konkrétnych technických detailov samozrejme pomôžu naši obchodní zástupcovia.

Ako na správnu montáž skrytej zárubne? Sú rozdiely oproti montáži klasickej obložkovej zárubne?

Konštrukcia skrytej zárubne AKTIVE je pripravená na inštaláciu pod povrchovú úpravu priečky, ktorou je následne prekrytá. Jej osadenie teda prebieha už v rámci hrubej stavby pred aplikáciou hrubej omietky, v prípade SKD priečky sa usadzuje ešte pred jej opláštením. Stavebný otvor musí byť správne pripravený podľa konkrétnych rozmerov zárubne. Skrytá zárubňa sa vždy montuje na výšku budúcej dokončenej podlahy, preto je potrebné riadiť sa vágrysom. Finálna podlaha teda hotová byť nemusí, zárubňu je však potrebné správne usadiť.

V porovnaní s klasickou obložkovou zárubňou vyžaduje montáž skrytej zárubne maximálnu presnosť a precíznosť pri usadení a vyrovnaní. Klasické drevené obložky dokážu skryť prípadnú nepresnosť stavby, skryté zárubne sú súčasťou priečky, preto s týmto nemožno počítať. Samotné usadenie skrytej zárubne zaberie približne hodinu a budete na to potrebovať vŕtačku, kladivo, vodováhu, odporúčame laser, nízkoexpanznú montážnu penu, lepidlo a perlinku. Montáž svojpomocne je možná, avšak je nutné dodržať správny postup práce podľa montážneho návodu, ktorý je dodaný spoločne so zárubňou. V každom prípade odporúčam jej inštaláciu zveriť skôr našim zmluvným partnerom, pretože ide o špecializovanú činnosť.

Možno pri rekonštrukcii nahradiť pôvodné obložkové zárubne novými bezobložkovými? Je niečo, na čo si treba dať pozor ohľadom stavebného otvoru?

Áno, je to možné, je však potrebné si dať pozor na priechodné čisté rozmery zárubne. Usadenie skrytej zárubne AKTIVE do priečky je potrebné riešiť v priebehu realizácie hrubej stavby, pretože je nutné ju dostatočne previazať s nadväzujúcou stenou už pri nanášaní hrubej omietky. Pokiaľ je použitá do priečok SDK, je nutné ju usadiť pred zakolopením SDK opláštenia. V prípade rekonštrukcie je potrebné najprv vybúrať pôvodnú zárubňu s obložkami. Veľkosť stavebného otvoru pritom zostáva rovnaká, netreba nič domurovávať – toto je však možné až vďaka skrytým zárubniam AKTIVE JAP 911 a 912, ktoré nahradili svojich predchodcov práve na účel zjednotenia stavebných otvorov na zabudovanie zárubní s obložkami a bez obložiek.

Vzhľadom na to, že finálny priechodný otvor bude celkom bez pohľadovej obložky, sú kladené vysoké nároky na presnosť a starostlivosť usadenia skrytých zárubní a začistenie stavebného otvoru. Na rozdiel od štandardných obložkových zárubní totiž skryté zárubne AKTIVE neschovajú žiadne nerovnosti, preto je potrebné usadeniu a zapraveniu skrytej zárubne venovať skutočne veľkú pozornosť. Všetko musí byť dokonale rovné.

Šírka stavebného otvoru musí byť z každej strany väčšia o 1 cm, než je vnútorná šírka skrytá zárubne AKTIVE. To znamená, že celkovo bude šírka stavebného otvoru o 2 cm väčšia než šírka zárubne. Výšku stavebného otvoru je tiež potrebné počítať o 1 cm väčšiu oproti vonkajším rozmerom zárubne. Všetky odporúčané rozmery máme uvedené v katalógoch alebo na webe JAP FUTURE. Táto rezerva je dôležitá na vloženie zárubne do pripraveného stavebného otvoru a jej správne usadenie. Zárubňa se vždy usadzuje na „čistú“ výšku dokončenej podlahy. Skryté zárubne AKTIVE vyrábame v typových rozmeroch 60/197 až 100/2 100 pri jednokrídlovom a 120/197 až 180/2 100 pri dvojkrídlovom variante. Vyrábame aj neštandardné rozmery do výšky 370 cm.

Čo sú to bezobložkové zárubne?

Ide o takzvané skryté zárubne, ktoré sú zabudované v sadrokartónovej alebo murovanej priečke a vďaka absencii akýchkoľvek viditeľných obložiek rámujúcich dverný otvor umožňujú osadiť dvere do jednej roviny s nadväzujúcou stenou. Typickým zástupcom bezobložkových zárubní, ktoré sú často vyhľadávané pod nesprávnym označením bezobložkové dvere, je skrytá zárubňa AKTIVE. Jej konštrukcia je vyrobená z eloxovaných hliníkových profilov, ktoré vytvárajú pevnú hranu priechodného otvoru, ale pritom sú ukryté pod finálnou povrchovou úpravou steny, teda výmaľbou, tapetou alebo obkladom. Úplnú dizajnovú čistotu potom komplet dverí získava vďaka skrytým 3D nastaviteľným pántom v zárubni. Skrytá zárubňa AKTIVE je dostupná v poldrážkovomj aj bezpoldrážkovom variante. Ich kombinácia ponúka ideálne riešenie pre dve susediace krídla dverí s rozdielnou orientáciou v jednej miestnosti.

Ako sa líši skrytá zárubňa AKTIVE od obložkovej a kedy má význam ju využiť?

Bežné obložkové zárubne tvoria najčastejšie obvodový drevený rám, ktorý dookola obopína dverný priechod a vystupuje asi 1 cm pred rovinu steny. Oproti tomu pri skrytej zárubni AKTIVE tieto viditeľné obložky úplne chýbajú. Skrytá zárubňa pozostáva len z hliníkovej konštrukcie, ktorá sa osadí do otvoru dverí a následne sa prekryje finálnou povrchovou úpravou priečky. Krídlo dverí osadené v skrytej zárubni potom z pohľadovej strany lícuje s povrchom steny a vytvára s ňou jednotnú rovinu. Dvere tak vytvárajú dojem, ako by boli usadené len v stene. Stavebný otvor na usadenie skrytej zárubne má ale spravidla o niečo menšie rozmery než pri klasických obložkových zárubniach, navyše musí byť pripravený s presnosťou na milimetre. Skrytá zárubňa AKTIVE sa v interiéroch uplatňuje predovšetkým v prípadoch, keď majiteľ požaduje vytvoriť dizajnovo čistý dverný priechod bez akýchkoľvek rušivých elementov. Argumentom pre jej využitie môže byť aj možnosť atypických rozmerov a tvarov. Čistý priechod môže byť až 1 006 mm pri jednokrídlových dverách a 2 256 mm v prípade dvojkrídlových, výška potom môže dosahovať až 3 700 mm. Možné je tiež vyhotovenie bez nadpražia alebo do šikmých podkrovných priestorov. Skrytá zárubňa taktiež umožňuje z pohľadovej strany vyrovnať do jednej roviny dvoje susediace dvere, ktoré sa každé otvárajú na inú stranu, čo v prípade klasických obložkových zárubní nie je možné.

Aký je rozdiel medzi bezfalcovou a bezpoldrážkovou zárubňou?

Rozdiel medzi bezfalcovou a bezpoldrážkovou zárubňou nie je žiadny, ide o rôzne pomenovanie rovnakého typu. Slovné spojenie „bezfalcová zárubňa“ sa používa pre označenie kompletu dverí, pri ktorom má krídlo dverí úplne rovnú bočnú hranu a hladko tak zapadá do zárubne, s ktorou vytvára z pohľadovej strany jednotnú rovinu. Medzi krídlom a zárubňou potom vzniká jemná škára. Dvere sú potom osadené špeciálnymi 3D nastaviteľnými pántmi, ktoré sú pri pohľade na zatvorené dvere ukryté v zárubni a krídle dverí. Tie zaisťujú, aby dvere do zárubne úplne zapadli a škára medzi krídlom a zárubňou bola pravidelná. Bezfalcová zárubňa môže mať viditeľné obložky dverí, ktoré mierne vystupujú pred povrch okolitej priečky, prípadne môžu byť aj zapustené do rovnakej úrovne so stenou, ako je to v prípade našej zárubne LATENTE. Eventuálne viditeľné obložky úplne chýbajú a zárubňa je skrytá pod povrchovou úpravou priečky. Tento princíp využíva skrytá zárubňa AKTIVE. Dominantu tak tvorí dizajnové interiérové krídlo dverí, ako sú napríklad naše dvere MASTER, STING, alebo KRISTALO, ktorých základom je hliníkový rám v bezpoldrážkovom variante. Oproti tomu v prípade napr. dreveného kompletu dverí v poldrážkovom vyhotovení je v hrane dverí približne do polovice ich hrúbky vyfrézovaný drobný zub, odborne nazývaný poldrážka. Zatvorené dvere potom vďaka tomuto zubu priliehajú na zárubňu a čiastočne vystupujú do priestoru pred obložku dverí. Zo strany, z ktorej sa dvere otvárajú smerom k sebe, potom bývajú spravidla plne viditeľné pánty. Aj poldrážkové dvere však môžu byť v jednej rovine so stenou – JAP FUTURE totiž vyriešila tento spôsob otvárania tiež vo variante AKTIVE, kde je zárubňa kompletne skrytá a poldrážkové dvere sa otvárajú smerom od seba. Tento spôsob otvárania dverí nazývame „reverzný“.