Spoločnosť JAP FUTURE vyrába a dodáva tri základné modely skrytých zárubní – AKTIVEEFEKTA a DUAL. Zárubne sa na stavbu expedujú v zmontovanom stave.

Pred samotnou montážou zárubne je vhodné prekontrolovať správnu pozíciu podľa popisku na štítku, ktorý je umiestnený na obale zárubne.

Montáž zárubne sa začína rozbalením, vrátane príbalového materiálu dodaného k zárubni. Príbalový materiál obsahuje kotviace prvky na kotvenie do stavebného otvoru, vruty, krytky pántov, ktoré sa montujú z vonkajšej strany zárubne a chránia otvor pre pánt pred zanesením stavebnej chémie (krytka je len pre zárubňu 40/00) a tesnenie zárubne, ktoré sa ponecháva na stavbe a do zárubne sa vkladá až pri montáži dverí. Pre zárubne určené do SDK priečky sú pribalené tmely na previazanie samotnej zárubne s SDK doskou.

Ďalším krokom je montáž kotiev na zárubňu. Kotvy sú univerzálne, takže sú kompatibilné tak so zárubňami 25/15, ako aj 40/00. Nahliadnutie do montážneho návodu uľahčí správne priskrutkovanie kotvy k zárubni.

Nasleduje kontrola svetlej šírky zárubne, pretože rozperky sa môžu prepravou posunúť. Pokiaľ k posunu dôjde, je potrebné rozperky nastaviť na presnú šírku priechodu.

Pri výškovom umiestnení zárubne do stavebného otvoru sa všetko odvíja od vágrysu. Čo je to vlastne vágrys alebo vodorovina? Je to na stavenisku v interiéri narysovaná vodorovná čiara, ktorá slúži na odmeranie výškových úrovní a väčšinou býva vo výške 1 metra nad povrchom budúcej podlahy. Ide o pomocnú stabilnú mieru, od ktorej sa po celý čas stavby odmeriavajú všetky hĺbky, výšky a vodoroviny.

Správne vyrovnanie zárubne v stavebnom otvore, a to vo všetkých smeroch, je alfou a omegou dobre vykonanej montáže. POZOR na to, pokiaľ nebude zárubňa správne usadená, nebude správne fungovať!

Zárubňa sa v správnej pozícii podloží klinmi a zaistí montážnou penou.

Po vytvrdnutí montážnej peny se zárubňa zaistí v stavebnom otvore pomocou vrutov, ktoré sa skrutkujú cez vopred pripevnené montážne kotvy do priečky, a to tak z plochy, ako aj do špalety.

Rozperky sa demontujú po vytvrdnutí montážnej peny, keď je zárubňa stabilne ukotvená v stavebnom otvore.

Finálne je možné pristúpiť k omietnutiu zárubne. Proti praskaniu omietky pri zárubni je nutné použitie perlinky, ktorá sa inštaluje na kritické miesta. Perlinka je súčasťou balenia.