Klinčovanie (clinching alebo metal-joining) = metóda spojovania plechov bez použitia dodatočných spojovacích prvkov za použitia špeciálnych nástrojov, ktoré plasticky spoja plechy k sebe a vytvoria mechanický zámok. Úplne tu odpadá variant zvárania.

Hlavné výhody klinčovania oproti bodovému zváraniu:

  • ide o lisovanie za studena, a preto v spoji nedochádza k tepelnému ovplyvneniu materiálu
  • čistá a ekologická metóda spojovania materiálov
    • nedochádza oproti bodovaniu k tvorbe výparov alebo iskier
  • možnosť spojovania lakovaných plechov
  • umožňuje spojovanie hliníkových plechov, pri ktorých je využitie bodového zvárania obmedzené kvôli vysokej energetickej náročnosti
  • nedeštruktívne testovanie spojov za použitia jednoduchej mechanickej mierky, ktorá odmeria výslednú silu oboch plechov po spojení, prípadne priemer spoja, ktorý je daný typom použitého nástroja
  • životnosť klinčovacích nástrojov je stovky až tisíce spojov, čo proces taktiež veľmi ekonomickým.