Za našimi stavebnými puzdrami si stojíme, a preto môžeme garantovať doživotnú záruku všetkých puzdier.

Môžete sa na nás spoľahnúť, zaistíme vám bezplatnú náhradu dutiny puzdra („kapsy“), vozíčkov aj montážnych balíčkov.

Na zaistenie novej dutiny puzdra a vozíčkov je nutné splniť podmienky na uznanie reklamácie.

Podmienky na uznanie doživotnej záruky:

 • Zmluvná záruka sa týka len náhrady chybného výrobku alebo jeho častí a je platná po správnom zabudovaní a používaní stavebného puzdra. (Netýka sa montáže, demontáže a ďalších služieb.)
 • Vzťahuje sa na samotné stavebné puzdro, vozíčky a montážny balíček. Na ostatné príslušenstvo k puzdrám zostáva 2-ročná záruka. 
 • Montáž produktu musela byť vykonaná v súlade s montážnym návodom priloženým k stavebnému puzdru JAP. 
 • Záruka sa nevzťahuje na puzdrá inštalované neodborným spôsobom, na mechanické poškodenie (pri manipulácii alebo preprave) a nevzťahuje sa ani na stavebné puzdrá využívané v rozpore s pôvodným určením (nevhodným spôsobom).
 • Zákazník musí predložiť doklad o kúpe – upozorňujeme na nutnosť reklamovať stavebné puzdro v mieste, kde bolo zakúpené.   
 • JAP FUTURE nepreberá náklady za demontáž chybného produktu ani za montáž nového stavebného puzdra.
 • Dodávka náhradného produktu bude doručená najneskôr do 30 dní od nahlásenia chyby (reklamácie).
 • Za prípadné poškodenie obložky alebo dverí pri demontáži stavebného puzdra nenesie JAP žiadnu zodpovednosť.


Rovnako je nutné vyhotovenie fotografie alebo videa, kde bude zaznamenaná viditeľná chyba produktu. V prípade zistenia chyby odporúčame najprv kontaktovať reklamačné oddelenie JAP, niektoré chyby sa dajú odstrániť jednoducho, bez nutnosti demontáže celého puzdra. Samotnú reklamáciu potom už zákazník rieši v mieste, kde stavebné puzdro zakúpil. 

 

Pokyny na používanie stavebných puzdier:

 • Použitie len v interiéri, kde teplota neklesne (ani krátkodobo) pod minimálnu teplotu 10 °C.
 • Stavebné puzdrá sa nesmú inštalovať vo vlhkom prostredí.
 • je nutné používať v prostredí zodpovedajúcom kategórii „Klíma I“ (rozdiel tepla medzi obytnými miestnosťami do cca 5 °C a rozdiel vlhkosti do ±20 %), odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 %.
 • Neprekračovať maximálnu nosnosť vozíčkov – 120 kg.
 • Je nutné vyvarovať sa prudkým nárazom krídla dverí, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie výrobku.
 • Dvere ovládať zľahka, nepoužívať násilie.
 • Používať iba na účely, na ktoré je výrobok určený (na zasúvanie posuvných dverí).
 • Neupravovať a nijako nezasahovať do konštrukcie stavebných puzdier.
 • Je nevyhnutné zamedziť povrchu výrobkov s ostrými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy.
 • Je nevyhnutné zamedziť nárazom, úderom do výrobkov, ktoré by mohli spôsobiť deformáciu a mechanické poškodenie.
 • Na čistenie viditeľných povrchov postačí použitie navlhčenej handry, príp. je možné použiť vodu s prímesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo abrazívne prímesi.
 • Bežným používaním je zaručená dlhoročná výdrž stavebných puzdier.